Nyeste opslag er øverst på siden

14-11-2016

Projeket nærmere sig sin ende!!

Men når det så er skrevet, så betyder det ikke at alle de gode tiltag som er iværksat skal stoppe. Disse fortsætter og Skansebakken vil løbende igangsætte nye tiltag som hjælper borgere og medarbejdere ud i civilsamfundet med henblik på nye relationer og nye fagligheder.

Vi har fået udgivet nogle små visitkort som henviser her til bloggen - rigtig god læselyst!

01-11-2016

Som planlagt gennemførte vi endnu engang en måling på medarbejdernes kompetencer. 

Under billeder kan du se 3 fremhævede uddrag fra målingerne i fra 2015 og 2016

 

24-10-2016

Vores 2 fællesdage i juni har resulteret i at akt. og læring sammen med 2 borgere var en tur over på skolen og fik holdte et oplæg om livet på Skansebakken og efterfølgende er 4 nye dage blevet planlagt i skoleåret 2016/17. Derudover er vi inviteret med til julekoncert.  

For de som bor på Skansebakken, så giver det stor værdi at få besøg af en 4. klasse. De kommer med energi og liv, som vi kan se at flere af borgerne responderer positivt på. Vi håber at indsatsen giver værdi, så når nu ungerne cykler hjem fra skole, at de så også får lyst til at kigge ind og sige hej. Vi har faktisk oplevet i forbindelse med luciaoptog sidste år at flere af pigerne kom igen efter skole og læste bøger for borgerne.

Men særligt vigtigt er, at relationer også opbygges over tid og mens ungerne er små. Det at kende en som bor på Skansebakken håber vi er ligeså naturligt som andre man kender i byen.

Vi vil jo gerne ud og søge deltagelse i civilsamfundet, og her er skolen oplagt, men vi må også igen tilgå opgaven strategisk. Vi kommer ikke ind på skolen og bliver en del af undervisning, leg og aktiviteter bare fordi vi laver et projekt

Vi starter med at lære hinanden at kende. Så håber vi på at samværet også kan foregå på skolen – fx tror vi at det kunne give nye undervisningsmuligheder i ”madkundskab” hvis man skal prøve at lave mad til mennesker som spise anderledes end de fleste. Hvordan dækker man et bord når en sidder i kørestol – altså hvilke justeringer kan man gøre, således vi gør måltidet inkluderende frem for ekskluderende?

31-08-2016

Projektets navn: ”Sammen i Livet” – Nye relationer – nye fagligheder

Kommune og arbejdsplads: Vejle Kommune – Udviklingscentret Skansebakken

Kontaktpersoner:

Projekt-ejer: Per Møller Huus – pemhu@vejle.dk / 30 35 09 62

Projektleder Trine Holm Erichsen – trihe@vejle.dk / 30 30 24 83

Ressourcer

Tid

Sværhedsgrad

1 projektleder

5 projektmedarbejdere

Lederteam

Forventer 1,5 år

Juni 2015-oktober 2016

 

3

 

 

  

Ingredienser:

For at gennemføre projektet ”Sammen i Livet”, så har mening og ejerskab været centrale elementer. Som man kan læse i bloggen er det ofte det, vi har talte om.

På en socialfaglig arbejdsplads som Skansebakken er, så kan medarbejderne, hvis ikke ledelsen er opmærksomme på det, meget hurtigt komme til at betragte projekter som noget der løber ved siden af organisationen og den daglige drift. Det bliver derfor forstyrrende og ikke vedkommende.

”Sammen i Livet” handler om kerneopgaven på Skansebakken – det vi alle er her for og skal arbejde hen imod. Men det kræver tydelighed og vedholdende fra alle parter. Her er og bliver lederteamet indsats af stor betydning.

Fremgangsmåde:

Vores fremgangsmåde kan læses i bloggen, men opsummeret kan vi sige at organiseringen af hensyn til et fælles ejerskab er betydningsfuldt.

Vi tror på, at når medarbejderne skal tilegne sig nye kompetencer så gøres det ikke kun bag et skrivebord i et undervisningslokale. Medarbejderne skal øve og træne sig i det nye. Komfortzonen er på Skansebakken. Her kender man rammen og sin pædagogisk. Men vil vi lære nyt, så må vi bevæge os ud af komfortzonen og sammen med borgerne afprøve nye muligheder.

Vi lærer ikke kun at faciliterer relationer gennem læsning, det tror vi på også læres gennem samvær med de som er i relationerne.

 

Resultat / ”målfoto”: 

”Sammen i Livet” er endnu ikke i mål. Vi har endnu et par måneder tilbage.

Vores formål med projektet har været at skabe flere relationer i civilsamfundet og øget handlekompetence blandt medarbejderne i forhold til faciliteringen.

Relationer til civilsamfundet er blevet skabt – ikke mange, hvilket også hænger sammen med projektgruppens størrelse, men alligevel er det lykkes at få skabt grobund for nye samværsformer udenfor Skansebakkens rammer. Med vores forskellige udfordringer i baghovedet, så viser det også hvor lidt der skal til for at skabe en succes 🙂

Hvorvidt medarbejderne har fået en øget handlekompetencer vil fremkomme af den måling som sættes i gang til september. På nuværende tidspunkt oplever vi at "Sammen i Livet" sætter ringe i vandet. Medarbejdere som ikke er en involveret i projektgruppen, begynder nu at efterspørge muligheden for relationer ude i civilsamfundet. Det er nyt!

30-08-2016

Skansebakkens projekt "Sammen i Livet" - Nye fagligheder - nye relationer, begynder at nærme sig sin afslutning.

Ved udgangen af august skal denne blog stå færdig og at betragte som en "kogebog" som vi kan afleverer til Fremfærd. Om vi så helt har ramt kogebogs-udgaven ved vi ikke, men hvertfald er vi kommet med en praksisfortælling, krydret med refleksioner om, hvordan vi på Skansebakken har rykket os gennem - og "Sammen i Livet"🙂

Projektet er ikke færdigt endnu - vi har endnu et stykke arbejde foran os. Vi kan fortælle at der foran os venter endnu flere træningsmomenter samt endnu en måling af relationer samt en måling medarbejdernes faciliteringskompetencer.

Vores formål med projektet var at skabe øget relationer for de mennesker som bor på Skansebakken og særligt til de relationer som er i lokalmiljøet. Vi tror på at alle, uanset funktionsnivau, har brug for relationer på ude og hjemme. Vi har brug for at spejle os i hinanden for at forstå os selv.

Et andet væsentlig perspektiv i projektet var at rette en opmærksomhed mod medarbejderne handlekompetencer til at faciliterer disse, for dem nye, relationer. Vi tror på at når nye kompetencer skal tilegenes, så sker det ikke kun bag et bord i et undervisningslokale. Det sker også derude hvor borgerne er og der hvor mennesker mødes. 

Set tilbage så oplever vi at medarbejdernes kompetencer til at faciliterer relationerne er lave og ikke lige til. I refleksion heraf, så kunne det måske have været betydningsfuld at have lagt et større fokus på kompetenceudviklingen og derefter relationerne. 

Vi har oplevet flere udfordringer (store som små) i projektet og vi har nok undervurderet den drivkraft som den daglige drift (fx. sygemelding blandt borgere og personale) har på et projekt som vores.

Projektleder og ledelse har løbende drøftet disse udfordringer og kan derved uddrage en læring omkring projektorganisering på Skansebakken. Nok er Skansebakken ikke uniq, men alligevel er der en lokal kultur som bør tages i betragtning for at fremme det bedste resultat. Det ved vi til næste gang. Vi har også drøftet om ordet "projekt" skaber så meget forstyrrelse, fordi det betragtes som noget der ligger udover driften og ikke som del af den.

Vi har desuden tillagt projektmedarbejderne en større opgave end de har kunne løfte. Vi har overvurderet deres evne til at være vedholdende, også når kollegaer presser på med kritiske spørgsmål om deres fravær fra driften og deres spørgsmål om meningen med relationer ude i civilsamfundet kontra den nære relation med medarbejderne. 

Men når så alle disse udfordringer nævnt, så vil vi endnu engang gerne fremhæve at relationer er betydningsfulde og med selv den mindste indsats kan vi som socialfagligemedarbejdere gøre en stor forskel for det enkelte menneske.

Hvor lidt skal der egentlig til for at lave en succes? 

Ja, spørger vi fx. Randi, så var det jo "bare" at finde muligheden og komme afsted. Nye relationer opstår ikke den 1. gang, nok heller ikke 2. eller 3. gang, men har Randi en dygtig socialfagligmedarbejder med sig, som forstår vigtigheden i at faciliterer hendes relationer, så kan det måske være at 4. gang tager Randi selv afsted og nyder en vandretur sammen med hendes nye venner. 

På Skansebakken skal vi fortsat arbejde på at skabe betydningsfulde relationer. Det er det som kerneopgaven handler om. Træning, hjælpemidler, specialpædagogik er kun et middel for at et mål - På Skansebakken handler det om et liv i relationer.

Billedet af mælkebøtten handler om at vi alle sætter spor i livet og hvor lidt der egentlig skal til for at sprede dem❤